Komunitné centrum - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komunitné centrum

Komunitné centrum
    Komunitné centrum v obci Sačurov začalo svoje fungovanie v apríli 2015. Od začiatku svojho fungovania malo KC pozitívne ohlasy u cieľovej skupiny. Nakoľko vieme, že jedným zo základných problémov u rómskych deti je to, že nevedia zmysluplne tráviť svoj voľný čas, pracovníčky nastavili svoje aktivity najmä na popoludnie, kedy už je väčšina deti doma zo škôl, ale aj na dopoludnie, aby sa aktivít mohli zúčastniť aj mladšie deti. Výber voľnočasových aktivít je ozaj pestrý. Deti, ale aj mládež si trávenie svojho voľného času v komunitnom centre mimoriadne obľúbila, o čom svedčia každodenné zástupy pred KC. V KC veríme, že voľnočasové aktivity majú veľký potenciál prispieť k prepájaniu rôznych skupín. Postrehli sme zvýšený záujem starších deti o tie mladšie, nakoľko vnímajú to, že sa im rodičia dostatočne nevenujú. Veríme, že aj vďaka preventívnym aktivitám realizovaným v KC sa nám darí predchádzať, zmierňovať, alebo zabraňovať následkom rizikového správania, ktoré sa vyskytuje u cieľovej skupiny detí a mládeže v našej lokalite.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky