Sačurov | Obecný úrad - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Sačurov | Obecný úrad

Samospráva

Obecný úrad

Starosta obce: Peter Barát
Zástupca:
Anna Kozáková

Poslanci:Ondrej Begala
Ľubica Bereščíková
Dušan Demeter
Ján Dutkovič
Mgr. Martin Hric
Anna Kozáková
Ing. Maroš Roman
Mikuláš Truchan
Ing. Bartolomej Zubko


Kontrolórka obce :

Bundzáková Ružena

Komisie :


Komisia  finančná a správy obecného majetku:                                                                             
Predseda: Ing. Maroš Roman, podpredseda:  Ľubica Bereščíková,
členovia: p. Ondrej Begala, p. Ján Ďurko, Ing. arch. Ľubomír Naňák, p. Miriam Pačutová,  Ing. Klaudia Belasová  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu :                                                                      

Predseda: Mgr. Martin Hric, podpredseda: p. Anna Kozáková,
členovia: p. Mikuláš Truchan, Mgr. Ľubomír Hric, p. Katarína Kuliková, sl. Barbora Lenková, Bc. Lenka Pačutová, Mgr. Katarína Romanová.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia:                                       

Predseda: Ing. Bartolomej Zubko, podpredseda: p. Ján Dutkovič,
členovia: p.  Dušan Demeter, sl. Lenka Vaľovčinová, p. Jarmila Bačíková, Ing. Milan Gazda, Ing. Erika Danková.

Komisia pre vybavovanie sťažností v obci Sačurov

Predseda: p. Anna Kozáková, členovia: Ing. Bartolomej Zubko, p. Ľubica Bereščíková.
Náhradníci: p. Dušan Demeter, p. Mikuláš Truchan

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov    

Predseda: Mgr. Martin Hric, podpredseda:  Ing. Maroš Roman,
členovia: p. Ondrej Begala, p. Mikuláš Truchan,  p. Dušan Demeter

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky