Sačurov | Akcie 2012 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Akcie 2012

Informácie > Akcie

Akcie 2012


Mesiac október je mesiacom
Úcty k starším.


Pri tejto príležitosti sa
21.10.2012 o 15.00 hod
v našom kultúrnom dome usporiada kultúrny program v ktorom vystúpia deti z MŠ, Ján Švarbala s pani Helenou Žulkovičovou a deti zo ZUŠ Sečovce.
Pr
ijmite pozvanie.

POZVÁNKA


V sobotu 6.10.2012 o 14.00 hod
sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutoční
TURNAJ STARÝCH PÁNOV
vo futbale. Účasť prisľúbili mužstvá zo Sečovskej Polianky, Dávidova, Kamennej Poruby a samozrejme domáce mužstvo.
Takže chlapi "DO TOHO".


Výsledky
1.miesto-Sačurov
2.miesto-Davidov
3.miesto-Sečovská Polianka
4.miesto-Kamenná Poruba


Ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie v roku 2013.

Oznamy

" DVACECROČNÉ NEVESTY"

Pri príležitosti 20-teho výročia založenia folklórnej speváckej skupiny SAČUROVSKÉ NEVESTY, sa dňa 2.septembra o 14.00 hod na miestnom amfiteátri uskutoční kultúrne popoludnie.


Pozvanie prijali a svojím vystúpením prispejú::


Folklórna skupina z Čakľova


Rusinske holosy
Folklórna skupina Bančan
Juskovčanky
Kazimírske trio
Oľšavka
Kamraty z Pl


A na záver našim oslávencom zablahoželá skupina DRIŠĽAK.

K tomu všetkému je pripravená bohatá tombola.

Pozvanie platí nielen pre dvacecročné nevesty, ale pre všetkých z blízkeho i vzdialeného okolia.
.             

Oznam

POZVÁNKA


Pozývame vás na fašiangový maškarný ples,
ktorý sa uskutoční dňa
18.02.2012  
o 19.00 hod.

v KD v S a č u r o v e.

Cena lístka: 10€
Atmosféra? Tak ako po iné roky skvelá
Nutnosť: Každý účastník musí prísť v maske.


Tešíme sa na príjemné stretnutie s Vami a pozývame Vás do kruhu priateľov a priaznivcov plesu.
                                                                             Turistický oddiel Sačurov

Predaj lístkov v kancelárii sl.Danielky Mitrovej najneskôr do 10.02.2012


Návrat na obsah