Sačurov | Kultúra - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Kultúra

Informácie

Spevácka skupina OĽŠAVA.


Spevácka skupina ,,Oľšava“  vznikla 13. augusta 2017  z dôvodu zachovať a ďalej šíriť krásu ľudových  piesní zo všetkých regiónov Slovenska.  Pomenovanie si skupina  zvolila podľa názvu potoka, ktorý preteká obcou Sačurov – Oľšava.                                                                                                                                                                                                        Vedenie: Mgr. Katarína Baňasová,  Anna Kozáková.  Harmonikár – Matúš Jakubko, inštrumentálny doprovod a spev – Peter Pešta a členky speváckej skupiny  - Ľubica Bereščíková, Eva Draľová, Marianna Ečegiová, Alena Hančuľáková, Viera Jakubková, Alena Peštová , Viera Stašková, Renáta Šaradinová a  Anna Urbanová.                                                                                                                                       Svoju premiéru  mala skupina v obci Sačurov na oslavách  MDŽ  dňa 11. marca 2018. Ďalej vystupovala na ,, Dňoch remesiel“ v Podčičve, v dennom stacionári v Sačurove, v obci Jastrabie, na ,,Folklórnom lete“  v Sačurove ako aj iných rodinných a kultúrnych oslavách.                        Kontakt:  Obecný úrad Sačurov, ul. Osloboditeľov 385, 094 13 – t. č. +421574497277,          e-mail: starosta@sacurov.sk alebo olsava.sacurov@gmail.com      


  
Sačurovská krídlovka

Posledná aprílová nedeľa sa už stala tradičnou pre milovníkov dychovej hudby. Prvýkrát v roku 1993 stáli na pódiu amatérski speváci, ktorí sa za doprovodu dychovej hudby Poľanka pod taktovkou Jaroslava Naňaka, predstavili občanom našej obce.
Na 1. ročníku tejto prehliadky sa zúčastnilo 26 amatérskych spevákov.
Táto akcia má regionálny charakter.
Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb na východnom Slovensku a zároveň vytvárať podmienky pre zvýšenie interpretačnej úrovne spevákov ľudových piesní dychových hudieb a podnietiť tvorbu, ktorá čerpá z inšpirujúcich zdrojov našej národnej kultúry a tradícií.
V roku 2003 sme rozšírili pôvodnú prehliadku amatérskych spevákov pri dychovej hudbe o prehliadku malých dychových hudieb.
Na tento 1. ročník prehliadky MDH sa prihlásilo 5 malých dychových hudieb.
V Sačurove účinkovali DH Agrovanka, DH Sninčanka, DH Východňare, DH Košičanka a mestská požiarnická dychová hudba zo Sečoviec. Sačurovská „krídlovka“ sa stala veľmi populárnou akciou pre široký okruh fanušíkov dychovej hudby.


Sačurovské nevesty


Krásne piesne, staré ľudové zvyky, pekné kroje, už nesporne patria k Sačurovu.
V 80 tých rokoch sa skupina mladších aj starších občanov Sačurova dala do kopy a pripravili nádherný program, ktorým sa predstavili v KD v Sačurove.. Či to už boli „krstiny“, alebo „priadky“ zožali medzi divákmi veľký úspech. Z týchto ľudí sa neskôr v roku 1992 vytvorila FS Nevesty.
Vedúcou skupiny sa stala p. Zuzana Sidorová,o hudbu sa staral „PEPO“ p. Štefan Šamko a „zlatým, prvým“ hlasom p. Mária Peštová.
FS Nevesty rozdávala aj rozdáva na pódiách celého regiónu radosť a potechu z krásy pravého sačurovského folklóru.
Ich prvé CD-čko a magnetofónová páska sa krstili 26. júna 1999.
Odvtedy dosiahli veľa úspechov nielen v našom regióne, ale vystupovali aj v Maďarsku a Ukrajine. Ich krásne piesne zneli aj na festivaloch vo Východnej či na Medzinárodnom festivale v Michalovciach, Martine atď.
V ich repertoári sa nachádzajú:
Priadky
Svadobné piesne
Pranie na jarku
Vinky
Večar vilijový

a spevácke pásma k rôznym príležitostiam. Kontakt na FS Nevesty môžete získať na OcÚ SAČUROV.


Gu Zužoj na diškurki


Všetkým obyvateľom obce aj širokému okoliu je známe, že p. Zuzana Sidorová je ľudovou rozprávačkou a hlavne laureátkou súťaže „Zemplín špíva a hutori“. A práve na jej podnet sme v roku 2000 po prvýkrát usporiadali prehliadku ľudových rozprávačov pod názvom „Gu Zužoj na diškurki“, ktorá sa už v našej obci organizuje pravidelne. Vždy v jeseni sa zídu v budove kultúrneho domu ľudoví rozprávači zo širokého okolia. Z okresov Humenné, Snina, Michalovce, Vranov n/T, teda z celého Zemplína a Šariša k nám radi zavítajú všetci tí, ktorí dobre ovládajú ľudové rozprávačstvo a hlavne krásu nášho nárečia. Svojim vystúpením pobavia a rozosmejú až k slzám prítomných divákov.
Hlavným cieľom tejto prehliadky je však nielen pobaviť divákov, ale hlavne zapojiť do tejto prehliadky čo najviac mladých ľudí s cieľom, aby sa uchovalo ľudové dedičstvo nášho nárečia.
Veď nie nadarmo sa hovorí:

„Dobrá muzika šerdca odomyká, ale dobré slovo oslovi každoho“

Návrat na obsah