Sačurov | Obecný úrad - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Sačurov | Obecný úrad

Samospráva

Obecný úrad

 
Starosta obce: Barát Peter

Zástupca: Roman Maroš , Ing  


Poslanci:

Begala Ondrej      

Baran Ivan, Mgr.           
Baňasová Katarína, Mgr.            
Dutkovič Ján        
Capik Dávid, Ing.  
Roman Maroš, Ing.
Truchan Marek     
Zubko Bartolomej, Ing.     
Romanová Marína , MUDr.     


Kontrolórka obce :

Bundzáková Ružena

Komisie :


Komisia  finančná a správy obecného majetku:                                                                             
Predseda: Ing. M. Roman, podpredseda:  O. Begala

členovia: J. Dutkovič, A. Kozáková,  Ing. arch. Ľ. Naňák, J. Ďurko


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu :                                                                      
Predseda: Mgr. K. Baňasová, podpredseda: M.Truchan

členovia: Ing. D. Capik, Mgr. Ľ. Hric, S. Bereš
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia:                                       

Predseda: Ing. B. Zubko, podpredseda: Mgr. I. Baran

členovia: MUDr. M. Romanová MPH, Ing. E. Danková, Ing. M. Gazda, J. Bačíková


Komisia pre vybavovanie sťažností v obci Sačurov

Predseda:
Mgr. I. Baran

členovia: M. Truchan, J. Dutkovič, MUDr. M. Romanová MPH, Ing. B. Zubko

Náhradníci: Begala,  Ing.Capik,  Mgr.Baňasová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov    
Predseda:  podpredseda:  
členovia:

Návrat na obsah