Sačurov | Zmluvy 2017 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Zmluvy 2017

Samospráva > Zmluvy


16.10.2017 Zmluva o dielo č. 02/09/2017 - Dobudovanie systému triedeného  zberu a vybudovanie  stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO -stavebná časť

12.10.2017 Dodatok k zmluve č.1 k 5/2017

21.09.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

06.09.2017 Zmluva o dielo č. 30082017 "Rekonštrukcia priestorov KD -časť 4 Klimatizácia"

06.09.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1167/2017/D

31.08.2017 Rekonštrukcia KD - elektro

31.08.2017 Zmluva o dielo č. 5/2017

31.08.2017 Rekonštrukcia priestorov KD - časť 2 vykurovanie

22.08.2017 ZMLUVA O TERMÍNOVANOM ÚVERE

15.08.2017 Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojisk pre umiestnenie zberných nádob na TKO

09.08.2017 INTENZIFIKÁCIA MŠ SAČUROV dodatok č.2

19.07.2017 Zmluva- rímskokatolícka cirkev

06.07.2017 ZMLUVA O KONTOKORENTNOM ÚVERE

28.06.2017 Zmluva o grantovom účte

26.06.2017 Zmluva o dielo č. 01/06/2017 - zhotovenie stavby " Spevnená plocha pred ZŠ, Sačurov

22.06.2017 Zmluva o spolupráci č.zmluvy OSVRK-OIP-2017/000643-002

21.06.2017 Zmuva  o dielo  č. 27/2017 - Zhotovenie diela -stavby ČOV -Sačurov- výmena technologického zariadenia v aktivačnej nádrži

01.06.2017 Zmluva o spolupráci

01.06.2017 Kúpna zmluva

26.05.2017 Zmluva o nájme

23.05.2017 Kúpna zmluva
28.04.2017 Mandátna zmluva

27.04.2017 Zmluva o dodávke plynu

26.04.2017 Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried, rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilóna

24.03.2017 Rozšírenie kamerového systému pre obec Sačurov

10.03.2017 Kamerový systém Technologické vybavenie zberného dvora obci Sačurov

09.02.2017 INTENZIFIKÁCIA MŠ SAČUROV VYTVORENÍM DVOCH TRIED,  REKONŠTRUKCIOU A NADSTAVBOU HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNA

02.02.2017 Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov - projektový manažér

Návrat na obsah