Sačurov | Doprava - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Doprava

Informácie

Hlavné dopravné napojenie na obec je cestou I/79 Vranov n/T – Sečovce, ktorá sa vo Vranove n/T križuje s cestou I/18 so smerom Vranov nad Topľou – Michalovce a južne v Sečovciach s cestou I/50 medzinárodného významu E-50 so smerom Košice – Ukrajina.
Nachádza sa tu vlaková zastávka (Trebišov – Vranov n/T) s nákladišťom. Dopravné spojenie je tiež autobusom (20 spojov). Obec má vybudované chodníky v dobrom stave. S väzbou na mikroregión chýbajú cyklistické trasy. V obci sú vybudované samostatné parkovacie plochy.
Pri rozvoji obce je potrebné riešiť postupnú modernizáciu miestnych komunikácií a príslušenstva.

Návrat na obsah