covid-19 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

covid-19

Samospráva


Opatrenia  platia od 1. 1. 2021 od 05.00 h.
Vláda  zakazuje:
stretávanie ľudí mimo tých v spoločnej  domácnosti,
ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach, už  ubytovaní hostia môžu v zariadeniach ostať, no bez možnosti predĺženia  pobytu,
prevádzku všetkých lyžiarskych stredísk,
otvoriť kostoly pre verejnosť,
konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok, služba „vezmi si so sebou“  bude povolená,
zamestnanie  bude len z domu, výnimku budú mať na základe rozhodnutia zamestnávateľa tí,  ktorým to povaha ich práce neumožňuje.
pobyt v prírode bude povolený v rámci okresu, v Bratislave a v  Košiciach v rámci mestskej časti.
Policajné  hliadky budú námatkovo kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Obmedzenia majú  predbežne platiť do 24. 1. 2021 do 24.00 h.
Výnimku  zo zákazu majú aj naďalej cesty do zamestnania či za výkonom podnikateľskej  činnosti, ak nie je možná práca z domu, výnimku má tiež cesta do potravín, k  lekárovi, do lekárne, drogérie, kvôli starostlivosti o blízku osobu a vlastné  hospodárske zvieratá, výnimku má venčenie spoločenských zvierat do 1 000 metrov  od bydliska, cesty na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, čerpaciu  stanicu, autoservisu a na testovanie.


SVIATOČNÝ REŽIM PREVÁDZOK A HROMADNÝCH PODUJATÍ

Radi by sme Vás upozornili na najdôležitejšie zmeny, ktoré sú účinné od 19. decembra 2020:


Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb.

Otvorené zostávajú tieto  prevádzky:

➡Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára

➡Prevádzky verejného stravovania, pričom môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

➡Predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 – to znamená, že návštevu predajne potravín je možné vykonať iba za účelom nákupu sortimentu predstavujúceho základné životné potreby, ako je stanovené v predmetnom uznesení; ÚVZ SR považoval za potrebné vo vyhláške zdôrazniť, že sa nepredpokladá predaj sortimentu, ktorý v zmysle uznesenia vlády nepredstavuje sortiment potrebný k uspokojeniu základných potrieb.

➡Drogérie

➡Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku

➡Predajne novín a tlačovín

➡Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

➡Výdajné miesta pre tovar zakúpený cez internet, mail alebo telefonicky, zásielkový predaj a balíkomaty – pri čakaní na výdaj tovaru musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby ľudia dodržali odstup aspoň 2 metre, mali prekryté horné dýchacie cesty; v priestore, kde sa tovar vydáva, môže byť naraz iba jeden zákazník

➡Predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy a odťahové služby

➡Autoservisy a servisy bicyklov

➡Servisy a požičovne lyží

➡Predajne živých rýb a stromčekov – v oboch prípadoch len v exteriéri

➡Prevádzky telekomunikačných operátorov

➡Pošty, banky, poisťovne a leasingové služby

➡Čerpacie stanice

➡Pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá

➡Služby technickej a emisnej kontroly

➡Servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky

➡Taxi služby: pasažieri môžu sedieť iba na zadných sedadlách a najviac dvaja v jednom rade

➡Advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

➡Kľúčové služby

➡Zberné dvory

➡Hotely a podobné ubytovacie služby, prevádzky lanoviek a vlekov – ich návštevníci starší ako 10 rokov sa budú musieť preukázať negatívnymi výsledkami antigénového alebo PCR testu na COVID-19 nie staršími ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy vo vyhláške; prevádzkovateľ je oprávnený do týchto potvrdení nahliadnuť

➡Obchodné domy – pri dodržaní doterajších podmienok, pričom otvorené môžu byť iba vyššie uvedené prevádzky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.

➡Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

Zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok:

❌Umelé kúpaliská

❌Fitness centrá

❌Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných predstavení

❌Kaderníctva a prevádzky starostlivosti o ľudské telo

❌Autoškoly

⚠Platí zákaz pre zákazníkov konzumácie jedál a nápojov v interiérových aj exteriérových častí prevádzok.

Naďalej sa uplatňujú podmienky dodržania protiepidemických opatrení pre otvorené prevádzky, pričom platí maximum 1 osoba na 15 metrov štvorcových, kam sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby (doteraz bola veková hranica 14 rokov).

HODINY PRE SENIOROV

V dňoch 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 sa hodiny vyhradené pre ľudí nad 65 rokov skracujú na 9:00 – 10:00.

HROMADNÉ PODUJATIA

❌Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, teda aj s menej ako šiestimi účastníkmi

❌Povolené nebudú ani divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia

ℹOstatné výnimky (podujatia konané na základe zákona, podujatia s účastníkmi s 12-hodinovým testom a ostatné) ostávajú v platnosti

ℹObmedzuje sa organizácia bohoslužieb: stále budú môcť byť len so sediacimi účastníkmi, avšak znižuje sa kapacita: sedieť sa bude môcť len v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené. Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávajúci dezinfikovať ruky, v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť aj prísnejšie opatrenia, ak si to epidemiologická situácia vyžiada.
Vážení  spoluobčania,
z  dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu (COVID-19) a v zmysle záverov ústredného  krízového
štábu  zo dňa 15. marca 2020 prijímame nasledovné opatrenia :
         Na  území našej obce:
1. Zatvorené  : základná škola, materská škola, pohostinstvá, textil, kvety, ale taktiež aj  sociálne, kultúrne a športové zariadenia.
2. Obecný  úrad bude pracovať v obmedzenom režime. V nutných prípadoch je pre verejnosť  úrad otvorený v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 11,00 hod. V ostatných  prípadoch Vaše dotazy, žiadosti a požiadavky
máte  povinnosť v prvom rade vybavovať telefonicky na čísle:
057/4497277
prípadne  elektronicky e-mailom – obec@sacurov.sk
Prosíme Vás,  aby ste dôsledne dodržiavali nariadené opatrenia a vo vlastnom záujme obmedzili  svoj pohyb na verejnosti a zbytočne nevystavovali seba ale aj iných riziku  šírenia nákazy.
Upozorňujeme  a vyzývame všetkých občanov, ktorí sa vracajú z iných štátov, aby dodržiavali  prísnu
karanténu  a zdržiavali sa len vo svojich príbytkoch.
Nerešpektovanie  vyššie uvedených opatrení má obec povinnosť nahlásiť policajnému zboru a  regionálnemu
úradu  verejného zdravotníctva. Tento zákaz platí až do odvolania


Návrat na obsah